PITANJA I ODGOVORI

Čemu služi sigurnosno označavanje stvari?

Poveznica između pojedinca i njegove stvari je u postojećem sustavu „labava“ ili ne postoji kao sustavno razrađen koncept i pravilo.

Pojavljuju se razni slučajevi na relaciji pojedinac – stvar:
1. U nekim slučajevima postoje registri stvari (npr. zemljišne knjige), ali nema sustavnog označavanja stvari
2. Stvar je registrirana, ali oznake nisu standardizirane i postoji preko 100 raznih oznaka (npr. kod strojeva, alata, poljoprivredne mehanizacije i građevinskih strojeva)
3. Oznake na stvari su standardizirane, ali nije dobro riješeno pitanje sljedivosti npr. (automobili, plovila i njihovi dijelovi): neoznačeni dijelovi ili uklanjanje identifikacijskih oznaka kao što je VIN – nude profesionalnim lopovima mnoge mogućnosti, kao što su prijevare oko registracije, zamjena identiteta, rezanje dijelova i lažna jamstvena prava, itd.
4. Stvar ima oznake, ali nije nigdje sustavno registrirana i praćena
5. Stvar nema oznaka i nije nigdje registrirana.

Najveći broj vrijednih stvari spada u skupinu 5 – stvar nema oznake niti je negdje registrirana.

Sustav sigurnosnog označavanja na sustavan, jednostavan, potpuno dostupan i relativno jeftin način trajno povezuje vrijednu stvar i pojedinca.

Jedinstveni kod Bravo ISR-cycle-labels250x128

 

Sigurnosno oznacavanje 250x197

 

Sustav sigurnosnog označavanja spada u Dobre stvari, jer inteligentno koristi win-win rješenje:

OZNAČENA STVAR

INTERNACIONALNI SIGURNOSNI REGISTAR (ISR)

 

POJEDINAC

(jedinstveni kod, npr. ZYXW1234)

(jedinstveni sigurnosni kod npr. ZYXW1234 povezuje stvar i pojedinca)

(vlasnik koda, npr. br. ZYXW1234)

 

ISR 4

 

 

 

 

 

 

 

Na koji način se može vrijedna stvar sigurnosno označiti?

Inteligentno rješenje je Internacionalni sigurnosni registar (ISR) koji povezuje stvar i pojedinca preko jedinstvenog koda. Pojedinac pri kupnji proizvoda dobije karticu ISR na kojoj je naznačen jedinstveni kod. Vrijedne stvari se očito moraju označiti sigurnosnim kodom. To se po dobrom modelu može učiniti na tri načina – korištenjem 5 tehnologija:

  1. Vidljivo sigurnosno označavanje stvari (označavanje na staklo – prozori, šajbe, lampe, itd.; označavanje naljepnicama – samogravirajuće, upozoravajuće, ultradestruktivne)
  2. Nevidljivo sigurnosno označavanje stvari (nevidljiva tinta; mikrodotovi; DNK sitne nevidljive čestice)
  3. Kombinirano sigurnosno označavanje stvari (kombiniraju se tehnologije označavanja).
Logo ISR