Opis načina i roka isporuke proizvoda ili pružanja usluge

Proizvodi će vam biti isporučeni u razumnom i realnom roku. Ukoliko proizvod trenutno nije na zalihi to je posebno navedeno prilikom opisa proizvoda u Trgovini.

Za isporuku vrijedi jamstvo povrata i jamstveni uvjeti sukladno onim koji vrijede za određeni proizvod. Rok isporuke zavisi prije svega o izboru dostave i iznosi od 1 do 7 radnih dana. Maksimalni rok isporuke iznosi sedam radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dopuštamo mogućnost da na otok izvan sezone roba stigne dan kasnije.  Rok počinje od trenutka kad Bravo-Makarska d.o.o. zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica, odnosno kupac naruči isporuku s plaćanjem pouzećem. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se u skladu s težinom paketa te uz dodatak od 30% za otoke. Cijena dostave dostupna je svim korisnicima. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije.

Način isporuke je redovna pošta i brza dostava. Ova stranica sadrži detaljan opis o isporukama.

Dostava proizvoda

Troškovi dostave. Dostava se plaća za redovnu poštu 19 HRK, a za brzu poštu 29 HRK te to pada na teret kupca proizvoda/usluga. Za iznose jednokratne kupnje iznad 190 HRK dostava pada na teret prodajnog mjesta RegistarProtect kao prodavatelja i takva dostava je za kupca besplatna. Kupac snosi troškove vraćanja neoštećene robe prodavatelju (zajedno s računom i dokumentima) u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.
Dostava se obavlja na području cijele Hrvatske. Proizvodi se šalju putem ————————

Ostali uvjeti dostave
Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.  Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke.

Jamstvo i Postprodajna podrška

Uz proizvode koji imaju jamstvo, isporučuje se Jamstveni list i popis ovlaštenih servisera što je sastavni dio jamstvenih uvjeta. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava. Za netehničke proizvode račun je dokument kojim kupac ostvaruje svoja prava.
RegistarProtect kao trgovac odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Postprodajna podrška postoji (usluge koje se nude nakon prodaje – servisiranje, nadogradnja i rezervni dijelovi):

  • moguće je neke proizvode nadograditi dodacima koje inače sadrži kompleksniji proizvod (npr. kupac kita/seta za sigurnosno označavanje motocikla koji je kupio set sa ultradestruktivnim naljepnicama može naknadno kupiti samo kit za mikrodot označavanje i na taj način imati kompleksniji proizvod za zaštitu svog motocikla),
  • za neke proizvode postoje zamjenska punjenja
  • za svaki pojedinačni eventualni problem moguć je kontakt te ćemo odgovoriti na svaki zahtjev korisnika proizvoda.

Jamstveni uvjeti koji se daju uz proizvod ili uslugu. Za isporuku vrijedi jamstvo povrata i jamstveni uvjeti sukladno onim koji vrijede za određeni konkretni proizvod. Za osobne alarme je jamstveni rok jedna godina, a navedene proizvode je najbolje upotrijebiti u roku od tri godine od dana kupnje proizvoda. Ograničenja se postavljaju na određene uvjete i komponente proizvoda (npr. baterije) – o tome više na stranici “Dostava i reklamacije”. Proizvode iz domene sigurnosnog označavanja treba upotrijebiti u roku šest mjeseci od datuma kupnje, koliko iznosi i jamstveni rok. Jamstveni uvjeti su naznačeni u dokumentima koji prate proizvod i isporučuju se korisniku zajedno s proizvodom.

Servisni uvjeti

Jamčimo kako će proizvod, ako se koristi pravilno i u skladu s priloženim uputama, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. Naša servisna služba obvezuje se da će na Vaš zahtjev (podnesen u jamstvenom roku o vlastitom trošku) otkloniti u svojim (ili ugovornim servisnim prostorijama) sve kvarove i tehničke nedostatke proizvoda nastale pri normalnoj uporabi, u vremenu na koje se odnosi jamstvo. U dokumentaciji isporučenoj uz proizvod jasno su navedena ograničenja u pogledu jamstva.
Ako u zakonski propisanom roku po prijemu proizvoda na servis ne bude otklonjen eventualni kvar i/ili nedostatak, proizvod će se zamijeniti novim (ili ćemo vam vratiti novac), u dogovoru s vama.
Jamstvo počinje danom kupnje proizvoda.

Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Web shop emmezeta.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima (daljinski upravljač, ispravljač, upute, baterije i sl.). Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog nestručnog priključivanja ili neprikladne upotrebe, strujnog udara i proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Nakon isteka roka od 7 (sedam) dana, reklamacija i popravak mogući su u ovlaštenom servisu.
Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web formular za reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora – Pravo kupca na jednostrani raskid ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. To može učiniti putem online formulara ili slanjem poštom koristeći obrazac propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Proizvod(i) koje vraćate moraju biti kompletni, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti.

Ovdje se daju pravila, prvenstveno sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, o roku za raskid, situacijama po kojima je isključeno pravo kupca na raskid ugovora te uvjeti reklamacija odnosno povrata novaca i/ili robe.

Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU imaju ista prava kod kupovine roba ili usluga sredstvima daljinske komunikacije (putem interneta, elektroničke pošte, telefona) te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca (prodaja na ulici ili pred vratima), bez obzira na to gdje su unutar EU kupili proizvod ili uslugu.

Ovim na jasan i razumljiv način dajemo stalno dostupnu obavijest korisnicima i kupcima (tzv. predugovorna obavijest) među ostalim i o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, o tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora.

Sukladno EU Direktivi o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014., Zakonu o zaštiti potrošača i Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, prihvaćamo i objavljujemo sljedeće:

I. UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU PUTEM WWW.REGISTARPROTECT.HR (TRGOVAC)

1. Opće odrednice. U smislu ovih uputa, Trgovcem se smatra naše prodajno mjesto mrežno odredište www.registarprotect.hr (u daljnjem tekstu i RegistarProtect), a Potrošač (Kupac) je onaj tko kupi barem jedan proizvod/uslugu preko navedenog mrežnog odredišta. Ovim se daju jasne obavijesti o postupku jednostranog raskida ugovora.

Jedno od novih jedinstvenih prava je pravo potrošača na povrat sredstava, odnosno trgovac mora najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor sklopljen na daljinu i ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija, vratiti potrošaču sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Tako, iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora trgovac mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču iznos uplaćen temeljem ugovora. Trgovac mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kao Trgovac, obavještavamo kupce/potrošače da sami snose izravne troškove povrata robe. Potrošač/Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Postoje određeni uvjeti kada je pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora isključeno. Primjerice, ako je ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, ako je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili prilagođena potrošaču. Sva isključenja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora propisana su u članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, poveznica na dokument: Zakon o zaštiti potrošača (NN 041/2014). Potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 79. Zakona o zaštiti potrošača ako je riječ o ugovoru:
• o prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani prekid ugovora,
• o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

2.Računanje roka za jednostrani raskid ugovora. Potrošač/Kupac koji je sklopio ugovor na daljinu preko našeg mrežnog odredišta www.registarprotect.hr (u daljnjem tekstu i RegistarProtect)može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga, a da bi to pravo na jednostrani raskid ugovora kupac iskoristio morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora (e-mailom, poštom, telefaksom).

3. Povrat uplaćenog iznosa. Kao trgovac izvješćujemo potrošače o učincima jednostranog raskida ugovora. Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, nakon što nam vratite robu (na vaš trošak). Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

4. Povrat robe. U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, kao trgovac izjavljujemo: Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

5. Troškovi povrata robe. U pogledu obveze obavješćivanja potrošača vezano uz povrat robe, kao trgovac izjavljujemo da troškove povrata robe snosi kupac.

6. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe. U pogledu odgovornosti potrošača za umanjenje vrijednosti robe kao trgovac slobodni smo vas izvijestiti o sljedećem: Vi ste kao kupac/potrošač odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

II. OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima BRAVO-Makarska d.o.o., Heinzelova 33, HR-10000 Zagreb, e-mail: bravo-makarska@st.t-com.hr, (telefon: 021611027, telefaks: 021679170)

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/usluge _________________________________, naručene/primljene dana ______________________.

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

——————————————————————-

Primjerak navedenog popunjenog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili podatke iz njega možete nam poslati poštom, e-mailom ili na telefaks. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom (molimo navedite vašu e-mail adresu).

Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva (na poseban zahtjev kupca – uvećano za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje se vodi transakcijski račun na koji je kupac izvršio uplatu) u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.